TOYA cyfryzuje region łódzki

Gmina Rogów zostanie objęta realizacją projektu „Budowa sieci NGA w powiatach: brzezińskim, pabianickim, zgierskim, łódzkim wschodnim i mieście Łódź” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie nr 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

W ramach projektu zostanie zbudowana światłowodowa sieć telekomunikacyjna, która umożliwi uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu przez mieszkańców 515 miejscowości na terenie 5 powiatów i 23 gmin naszego regionu. W efekcie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego dostęp do szerokopasmowego Internetu uzyska 130 placówek oświatowych oraz 38 671 gospodarstw domowych.

Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2018-2020, przy czym podłączenie placówek oświatowych planowane jest na dzień 31.08.2018r.

TOYA Spółka z o.o. poinformowała nas o wyborze wykonawcą projektu będzie firma FCA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach.

http://tvtoya.pl/news/show/16497

Wyświetlono: 306

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry