Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Rogów, dn. 16.03.2020r.                                                     

WYKAZ

Wójt Gminy Rogów działając na podstawie  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 poz. 65) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

KW

 

  Numer działki 

 

 

Pow.

w m²/ha

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Termin trwania umowy

Forma przekazania

 

1.

Obręb:

Józefów

Miejscowość : Józefów

Gmina:

Rogów

LD1B/00020209/4

 

Działka nr 212              

 

0,26 ha

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie nieruchomości: pod działalność statutową Stowarzyszenia

Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego przedszkola

Czas oznaczony-

10 lat

Umowa użyczenia na rzecz Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość – Polska, Europa, Świat”

Bezpłatne użyczenie      

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 17.03.2020r. do dnia 7.04.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów oraz umieszczeniu na stronach internetowych Urzędu:  bip.rogow.eu oraz rogow.eu. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  2. Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 13, mailowo: inwestycje@rogow.eu,   telefonicznie pod nr (46) 874-80-70 wew. 32 w  poniedziałki  godz.: 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. : 7.00-15.00.                            

Wójt Gminy

Daniel Kołada

Wyświetlono: 292

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry