Konsultacje linii kolei dużych prędkości

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż jeden z wariantów projektowanej linii kolei dużych prędkości narusza obszar Gminy Rogów w miejscowościach Mroga Dolna i Kobylin. Dlatego też zwracamy uwagę na trwające konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

W dokumencie między innymi zaprezentowano 3 warianty przebiegu kolei dużych prędkości. 

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl 

Atlasy map przebiegów korytarzy Kolejowych Liniowych Inwestycji Towarzyszących ciąg 9 linia 85 arkusz 3 (dotyczy terenów Gminy Rogów).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Wyświetlono: 532

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry