Udział nauczycieli Przedszkola na seminarium w WODN w Łodzi

 (link otworzy duże zdjęcie)

22 marca 2018 r. nauczycielki z naszego Przedszkola: p. Małgorzata Gradowska i p. Ewa Kwiatkowska wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi nt "Dziecko naszą wspólną wartością - spójność oddziaływań przedszkola, domu rodzinnego i środowiska". Seminarium przeznaczone było dla nauczycieli przedszkola z województwa łódzkiego. Nasze koleżanki p. Gradowska i p. Kwiatkowska przygotowały na seminarium prezentację multimedialną "Mały człowiek - wielkie wartości". Podczas występu Panie omówiły w jaki sposób system wartości jest wdrażany w przedszkolu oraz jak wygląda spójność oddziaływań przedszkola, rodziny i środowiska w Rogowie. Tego typu spotkania pozwalają na wymianę doświadczeń nauczycieli z różnych placówek oświatowych, co wpływa na wzbogacanie warsztatu pracy o nowe metody edukacyjne.
Gratulujemy nauczycielkom i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

I. Felczak

Opublikowano: 28 marca 2018 13:15

Kategoria: Przedszkole

Udział nauczycieli Przedszkola na seminarium w WODN w Łodzi

Wyświetleń: 80

Urząd Gminy w Rogowie

Realizacja: IDcom-web.pl