Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu podaje się do publicznej wiadomości informacje oraz zawiadamia strony o wydaniu decyzji z dnia 12 sierpnia 2019 roku w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w Olszy.

Strony mogą zapoznać się z przedmiotową decyzją w siedzibie Nadzoru Wodnego w Nidzicy przy ul. Olsztyńskiej 28; 13-100 Nidzica pok. 6 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w terminie 14 dni od podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości tj. od dnia 12 września 2019 r.   

Wyświetlono: 337

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry