Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019                                                                                         Rogów, 20 sierpnia 2019 roku

  

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rogów

w sprawie dotyczącej wydania decyzji

o warunkach zabudowy 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami)  zawiadamia się,  że w ramach postępowania prowadzonego w sprawie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/2 położonej w miejscowości  Wągry Nowe, w dniu 20 sierpnia 2019 r. został sporządzony  i przesłany do uzgodnień projekt decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

            Strony mogą zapoznawać się ze sporządzonym projektem decyzji i aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Rogów, 95-63 Rogów, ul. Żeromskiego 23, pok. 13, w godzinach pracy urzędu., tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

                                                                                                                                                 Wójt Gminy

                                                                                                                                                Daniel Kołada

 

Wyświetlono: 601

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry