Odnawialne źródła energii w Gminie Rogów

8 sierpnia 2019 r. roku  Wójt Gminy Rogów Daniel Kołada podpisał umowę z firmą Grupa Ekoenergia Sp. z o.o. Sierakowice Prawe 141 D, 96-100 Skierniewice na realizację inwestycji pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”  

Wartość umowy - 2 129 075,58 zł brutto

Zakres rzeczowy umowy z Wykonawcą obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej a następnie na jej podstawie dostawa, montaż i uruchomienie 60 kpl. zestawów fotowoltaicznych, 10 szt. kotłów na biomasę oraz 15 zestawów kolektorów słonecznych.

Zadanie realizowane jest w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii-ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Grupą docelową projektu są bezpośrednio: mieszkańcy gminy Rogów oraz pośrednio: mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Rogów, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu spadnie emisja gazów cieplarnianych o 302,21 tony równoważnika CO2/rok.

Umowa o dofinansowanie nr. UDA-RPLD.04.01.01-10-0002/18-00 z dnia 12.02.2019 r.

Okres realizacji projektu od 12.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Wartość projektu: 2 287 162,50 zł

logotypy_akcja_aktywizacja_92e4e4fe95.jpg

Wydatki kwalifikowane: 2 105 000,00 zł

Dofinansowanie z UE: 1 789 250,00 zł    

Powiązane wiadomości:

Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów

Wyświetlono: 952

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry