!!!UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

Do piątku (26 lipca) przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć podwyżek za prąd muszą złożyć stosowne oświadczenie. Ma to związek z nowelizacją tzw. ustawy prądowej, która weszła w życie w czerwcu 2019 roku. Zmienia ona reguły ustalania cen za energię elektryczną.

29 czerwca 2019 roku weszła w życie nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”. Zmienia ona reguły w zakresie ustalania cen energii elektrycznej w drugim półroczu 2019 roku i w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców oraz małych przedsiębiorców przewiduje konieczność złożenia oświadczenia o spełnieniu przesłanek dla dalszego utrzymania cen energii.

Oświadczenie takie winno być złożone przedsiębiorstwu energetycznemu, z którym zawarta jest umowa sprzedaży energii elektrycznej. Termin ten upływa 26 lipca 2019 roku.

Ustawa została uchwalona 13 czerwca 2019 roku i zmieniła ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę i biokomponentach i biopaliwach stałych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1210). Jest to kolejna nowelizacja tzw. ustawy „prądowej”, uchwalonej w dniu 28 grudnia 2019 roku, na mocy której zamrożone zostały ceny energii elektrycznej na poziomie cen z 2018 roku.

Oświadczenie

Wyświetlono: 506

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry