Obwieszczenie w sprawie dotyczącej wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019                                                                                                   Rogów, 12 czerwca 2019 roku 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rogów

w sprawie dotyczącej wydania decyzji

o warunkach zabudowy

  

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami)  zawiadamia się,  że w dniu 6 czerwca 2019 r., w ramach postępowania prowadzonego w sprawie dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/2 położonej w miejscowości  Wągry Nowe, zlecono sporządzenie analizy urbanistycznej. Przewidywany termin przekazania dokumentacji planistycznej 4 lipca br.

 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                     Daniel Kołada

Wyświetlono: 355

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry