Raport o stanie Gminy Rogów za 2018 r.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM

O STANIE GMINY ROGÓW ZA 2018 ROK

 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Rogów przedstawia Radzie Gminy Rogów „Raport o stanie Gminy Rogów za rok 2018” w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności  Wójta  w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Rogów  za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy w Rogowie.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy wraz z debatą. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Rogów odbędzie się 18 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 17 czerwca 2019 r. (poniedziałek), do godziny 16.00 w pok. 30 Urzędu Gminy w Rogowie             ul. Żeromskiego 23.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w załączniku,  a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. 20) oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 30).

Wyświetlono: 343

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry