Obwieszczenie Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Znak:IRG.6730.13.2019                                                       Rogów, 28 maja 2019 roku

 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rogów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami)  zawiadamia się,  że w dniu 24 maja 2019 r.,  na wniosek pana Pawła Koniecznego,  działającego w imieniu i na rzecz Elektrowni PV 25 Sp. z o.o.,  ul. Puławska 2  02–566 Warszawa,    zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 65/2 położonej w miejscowości  Wągry Nowe, gmina Rogów.

                                                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                       Daniel Kołada

Wyświetlono: 481

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry