Dyżur pracownika Polskiej Spółki Gazowniczej

Informujemy mieszkańców, że w najbliższy wtorek 4 czerwca od g. 9:00 do g. 13:00 w Urzędzie Gminy w Rogowie (pok. 23) będzie dyżurował pracownik Polskiej Spółki Gazowniczej. Dyżury przeznaczone są dla osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej. W trakcie dyżuru można złożyć wypełniony wniosek, uzyskać pomoc w jego wypełnieniu. Pracownik PSG będzie też udzielał wszelkich informacji nt. gazyfikacji w Rogowie.

Zamieszczamy informacje dotyczące procesu przyłączeniowego przekazane przez PSG sp. z o.o.:

https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

Aktualna taryfa PSG sp. z o.o.:

https://www.psgaz.pl/documents/21201/331487/Taryfa+nr+7/55e39f92-4f2a-4f73-bbd0-e6e6250d05e0

Kalkulator zużycia gazu (moc):

https://www.psgaz.pl/kalkulator-zuzycia-gazu

Wnioski o przyłączenie do sieci gazowej:

https://www.psgaz.pl/wniosek-warunki-przylaczenia-do-sieci-gazowej

Przykład prawidłowego wypełnienia wniosku:

https://www.psgaz.pl/documents/21201/33794/Przykad+-+konieczno%C5%9B%C4%87+budowy+nowego+przy%C5%82%C4%85cza/66941b35-0c57-4def-9853-2c2c077e8fae

Formularz wniosku o przyłączenie:

https://www.psgaz.pl/documents/21201/34731/Wniosek+o+okre%C5%9Blenie+warunk%C3%B3w+przy%C5%82%C4%85czenia+dla+grupy+przy%C5%82%C4%85czeniowej+B+podgrupy+I/225b7a1c-c6cb-4e49-8576-bde76a52da15

Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego:

https://www.psgaz.pl/umowa-kompleksowa-dostarczania-paliwa-gazowego

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Przykładowy kalkulator pozwalający oszacować zużycie gazu wyskometanowego typ E:

http://gazus.pl/kalkulator-gazu.html

 

Wyświetlono: 569

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry