Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów

Gmina Rogów realizuje zadanie w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 4.1.1 Odnawialne źródła energii-ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Jednostka Samorządu Terytorialnego – Gmina Rogów.  Grupą docelową projektu będą bezpośrednio: mieszkańcy gminy Rogów oraz pośrednio: mieszkańcy powiatu brzezińskiego oraz województwa łódzkiego.

Celem głównym projektu jest: zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie wykorzystania konwencjonalnych źródeł energii w gminie Rogów, skutkujące poprawie stanu środowiska naturalnego w wyniku redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu spadnie emisja gazów cieplarnianych o 302,21 tony równoważnika CO2/rok.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie instalacji w  budynkach mieszkalnych należących do osób prywatnych zlokalizowanych na terenie gminy Rogów w tym m.in.: Instalacja fotowoltaiczna PV o mocy: (2,1kWp – 19 szt.; 3kWp - 20 szt.; 4,2kWp - 21 szt.), Kocioł na biomasę o mocy 24kW – 10 szt., kolektory słoneczne (zestaw dwóch kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 250l – 4 szt., zestaw trzech kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 350l – 10 szt., zestaw czterech kolektorów słonecznych wraz z zasobnikiem na wodę 450l - 1 szt.).

Umowa o dofinansowanie nr. UDA-RPLD.04.01.01-10-0002/18-00 z dnia 12.02.2019 r.

Okres realizacji projektu od 12.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

 

Wartość projektu: 2 287 162,50 zł.

Wydatki kwalifikowane: 2 105 000,00 zł
Dofinansowanie z UE: 1 789 250,00 zł    

 

              W dniu 15.05.2019 r. opublikowano w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”. postępowanie o numerze  IRG.271.6.2019.

unia-lodzkie-polska-stopka.png

Powiązane wiadomości:

Odnawialne źródła energii w Gminie Rogów

Wyświetlono: 1005

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry