Początek gazyfikacji Rogowa

  Dla osób, co bardziej przesadnych, mogłoby się wydawać, że rozpoczynanie tak ważnej inwestycji jak gazyfikacja, 13-go dnia miesiąca o godzinie 13 nie jest najlepszym terminem, jednak takiej instytucji jak Gmina nie przystoi przywiązywać wagi do podobnych skojarzeń. Dla Gminy najważniejsze jest to, że już wkrótce mieszkańcy uzyskają dostęp do gazu bezpośrednio z sieci.
  W ostatnim okresie, na naszym terenie zostały zrealizowane tak istotne inwestycje, jak najnowocześniejsze przedszkole w kraju, kompletna termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie, czy też budowa obserwatorium astronomicznego. We wszystkich wymienionych przypadkach inwestorem była Gmina Rogów. Inwestorem budowy stacji regazyfikacji i sieci gazowniczej jest Polska Spółka Gazownictwa. Jednak, gdyby nie osobiste starania Wójta Gminy, szanse na wybór Gminy Rogów, jako miejsca powstania sieci gazowej byłyby znikome.
  Fakt ten podkreślała dobitnie w swoim wystąpieniu, Pani Emilia Banaszczyk Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego PSG w Łodzi. Powiedziała, że aktywne działania Wójta Gminy Rogów skłoniły zarząd Spółki do wskazania właśnie Rogowa. Dodała, że cieszy ją możliwość zapewnienia dostępu do gazu mieszkańcom Rogowa, wyjaśniła, że jest to realizacja strategii Spółki polegającej na docieraniu z gazem do coraz większej liczby Polaków.
  Pan Wójt podziękował Pani Dyrektor i władzom PSG za opowiedzenie się za Rogowem. Podkreślił wagę tego wydarzenia, które niewątpliwie zapisze, jako chlubna karta w historii Gminy.
  Według zgodnej opinii Wójta, radnych Rady Gminy oraz zaproszonych gości i mieszkańców, gazyfikacja pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój Rogowa i całej Gminy. Pierwszym zauważalnym efektem, będzie niewątpliwie poprawa jakości powietrza, ponieważ ogrzewanie gazowe znacząco ograniczy emisję dymu tworzącego smog.
  Fakt korzystnego wpływu na środowisko podkreślał w swoim wystąpieniu Dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW – Pan Janusz Falkowski. Powiedział, że LZD będzie największym odbiorcą, a gaz przyczyni się do dalszego rozwoju Zakładu.
  Pani Renata Kobiera – Starosta Brzeziński pogratulowała mieszkańcom Gminy Rogów. Stwierdziła, że jest to w całości zasługa Wójta Rogowa, iż mieszkańcy Gminy Rogów, jako pierwsi w Powiecie uzyskają dostęp do gazu.
  Słowa Pani Starosty znajdują potwierdzenie w informacji Pana Wójta, który powiedział, że najprawdopodobniej już w najbliższą zimę część mieszkańców będzie mogła cieszyć się z dostępu do gazu.  Choć gazyfikacja na razie będzie realizowana w Rogowie, to już teraz mieszkańcy pozostałych miejscowości mogą z umiarkowanym optymizmem patrzeć w przyszłość.
  W inauguracji wydarzenia wziął udział Pan Poseł Waldemar Buda, udając się w miejsce instalacji elementów sieci gazowej. Pan poseł w przeszłości już wielokrotnie udowadniał, że Gmina Rogów zawsze może na niego liczyć. Teraz, jak zawsze wykazał duże zainteresowanie tym, co się dzieje w Rogowie.

Wyświetlono: 492

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry