Spotkanie informacyjne dot. możliwości pozyskania Funduszy Europejskich

Spotkanie skierowane jest dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i samorządowców z terenu powiatu brzezińskiego. 

Zaproszenie

Gmina Rogów w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące aktualnych i planowanych w br. konkursów oraz najważniejszych założeń poszczególnych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego i Krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w Rogowie w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rogowie, ul. Wojska Polskiego 26 w godz. 13:00 - 15:30.

Wśród omawianych zagadnień poruszane są kwestie dotyczące m.in. rozwoju firm, szkoleń dla pracowników, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, wsparcia aktywności zawodowej osób bezrobotnych oraz realizacji i rozliczania projektów (dobre praktyki). Zagadnienia te omawiają specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego WŁ, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, którzy udzielają również konsultacji indywidualnych i odpowiadają na szczegółowe pytania uczestników forum. 

W załączeniu program wraz z zakresem tematycznym, który możemy zrealizować podczas spotkania.

 

Wójt Gminy Rogów

Daniel Kołada

Wyświetlono: 462

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry