Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

WYKAZ 

Wójt Gminy Rogów, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.),podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej się do sprzedaży w drodze przetargu

 

L.P

Położenie

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg katastru i księgi wieczystej

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Forma

Sprzedaży

Cena

Nieruchomości

[zł]

 

 

nr

działki

Nr księgi wieczystej

Pow. gruntu w ha; pow. zabudowań

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

Gmina Rogów, miejscowość Jasień, obręb Jasień

 

 

 

 

122

 

 

 

 

LD1B/

00033904/0

(działka bez zobowiązań i obciążeń)

Pow. działki: 0,53 ha;

Pow. budynku:

195 m2, kubatura 780 m2

 

Nieruchomość zabudowana dawnym budynkiem szkoły. Budynek przeznaczony do rozbiórki.

Działka posiada dostęp do drogi stanowiącej własność Gminy Rogów.

Nieruchomość położona na terenie dla którego brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.  Według ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogów znajduje się na obszarze MNR – teren zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

 

 

 

Sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego

 

 

 

47 100, 00 zł

 

 

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 26.03.2019 r. do dnia 16.04.2019 r.
  2. Osoby fizyczne i prawne, którym na mocy art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości winny złożyć wniosek w terminie do dnia 8.05.2019r.
  3.  Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 13 albo telefonicznie pod nr (46) 874-80-70 wew. 32 w poniedziałki  w godz. 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 Rogów, 25 marca 2019 r.                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy 

 

Danial Kołada

Wyświetlono: 433

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry