Pełnienie koordynatora projektu dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”

Rogów, dn. 15.03.2019 r.

IRG.271.3.2019

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dot. „Pełnienie funkcji koordynatora projektu dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.

Gmina Rogów zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego nr IRG.271.3.2019 dotyczącego pełnienia funkcji koordynatora projektu dla inwestycji pn.: „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Rogów”.

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem XII Zapytania ofertowego Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Wyświetlono: 381

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry