Miliony do wzięcia

Niemal 2 miliony złotych jest do rozdysponowania na utworzenie miejsc pracy w nowych oraz istniejących przedsiębiorstwach społecznych. Nabór wniosków na to dofinansowanie rozpoczyna się 4 marca.
Projekt OWES „Ja-Ty-My” realizowany jest przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Daje on szansę na realizację własnego pomysłu na biznes. Przedsiębiorca społeczny może otrzymać dotację w wysokości do 20 tysięcy złotych na każde nowo utworzone miejsce pracy oraz comiesięczne wsparcie pomostowe w wysokości do 2 tysięcy złotych przez 6 miesięcy, z opcją jego przedłużenia. Można również liczyć na bezpłatną opiekę doradców kluczowych, biznesowych, a także na porady z zakresu prawa pracy, marketingu oraz księgowości.
W ramach obecnie realizowanego projektu, w pierwszym naborze z pomocy skorzystało 9 grup inicjatywnych i podmiotów z regionu łódzkiego. Efektem było utworzenie 36 miejsc pracy. Dotychczas najchętniej tworzone były przedsiębiorstwa społeczne świadczące usługi opiekuńcze dla dzieci, wykonujące prace porządkowe oraz przygotowujące catering.
W tej edycji projektu o wsparcie na utworzenie nowych miejsc pracy bądź rozwój istniejącego przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się osoby fizyczne, grupy inicjatywne i podmioty ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non profit) z terenu powiatów brzezińskiego, kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego, skierniewickiego, zgierskiego oraz miasta Skierniewice.
Szczegółowych informacji na temat możliwości uzyskania dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych udzielają wyspecjalizowani doradcy Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonego przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” pod numerami telefonów 796 14 14 30 lub 796 14 14 40. Regulamin rekrutacji wraz z formularzami rekrutacyjnymi dostępny jest na stronie internetowej: wsparciespoleczne.pl w zakładce Aktualności, temat „Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych (projekt OWES)”.
* * *
Projekt OWES „Ja-Ty-My” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wyświetlono: 505

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry