Obwieszczenie o sporządzeniu projektu wydaniu decyzji

Rogów,  25 lutego 2019 roku

 

Znak:IRG.6730.4.2019 

OBWIESZCZENIE

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945),

podaje się do publicznej wiadomości

informacje , że od dnia 25 lutego 2019 r. można się zapoznać z projektem decyzji , sporządzonej dla potrzeb postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie o  wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej pod nazwą „ Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Stefanów, gm. Rogów - 1 obiekt, wariant rozszerzony” na nieruchomości zapisanej ewidencyjnie jako działki nr 62/6, położonej w miejscowości  Stefanów, gmina Rogów.

 

Wójt Gminy Rogów

 

                                                           

 

Wyświetlono: 485

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry