OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rogów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy

Rogów,  22 lutego 2019 roku

 

Znak:IRG.6730.4.2019 

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Rogów

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o warunkach zabudowy

 

         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 ze zmianami)  zawiadamia się,  że na wniosek Sekretarza Gminy Rogów  działającego na rzecz i w imieniu Urzędu Gminy Rogów zostało wszczęte, postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji  polegającej na budowie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej pod nazwą „ Otwarta Strefa Aktywności w miejscowości Stefanów, gm. Rogów - 1 obiekt, wariant rozszerzony” na nieruchomości zapisanej ewidencyjnie jako działki nr 62/6, położonej w miejscowości  Stefanów, gmina Rogów.

Wójt Gminy RogówWyświetlono: 479

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry