Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Rogów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, prosimy mieszkańców Gminy Rogów o wypełnienie formularza dotyczącego posiadania zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Formularze będą roznoszone przez Sołtysów razem z decyzją o podatku od nieruchomości, można je również pobrać ze strony www.rogow.eu lub otrzymać w Urzędzie Gminy w Rogowie.

Wypełnione formularze można złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 20 w godzinach pracy urzędu bądź przekazać za pośrednictwem Sołtysa wsi, a także w formie elektronicznej przesyłając go na adres srodowisko@rogow.eu

Niezłożenie informacji będzie skurkowało koniecznością przeprowadzenia kontroli na nieruchomości w celu uzyskania niezbędnych danych do prowadzenia ewidencji.

Formularze prosimy złożyć do dnia 28 lutego 2019 roku. Bardzo dziękujemy za współpracę.

                                                                                                                      Wójt Gminy 

                                                                                                                      Daniel Kołada 

Wyświetlono: 696

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry