Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Rogów zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2018 r. Rada Gminy Rogów podjęła uchwałę Nr III/14/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Rogów.

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje od 1 lutego 2019 r.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 15,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 23,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych podanych w dotychczasowej deklaracji. Tym samym właściciele nieruchomości nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

W zawiadomieniach otrzymacie Państwo również informację dotyczącą nowego numeru konta. Od dnia 1 lutego wpłat należy dokonywać na indywidualne numery kont.

                                                                                                         Wójt Gminy 

                                                                                                       /-/ Daniel Kołada

Wyświetlono: 744

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry