Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia na okres trzech lat - obręb Rogów dz. nr 336

WYKAZ

Wójt Gminy Rogów działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogów przeznaczonej do wydzierżawienia  na okres trzech lat

Lp.

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Pow.

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Termin trwania umowy

Forma przekazania

Kwota czynszu dzierżawnego/ zasady aktualizacji

1

Miejscowość: Rogów

Obręb ewidencyjny: Rogów

Gmina: Rogów

Nieruchomość oznaczona jako działka:
nr 336 -

KW LD1B/00008541/3

 

 

 

 

 

 

 

Pow. nieruchomości:

  786 m2

 nieruchomości przeznaczona do wydzierżawienia jest niezabudowana.

 

 

 

 

Przeznaczenie w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego: pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną .

Zagospodarowanie nieruchomości:  cele  rolnicze

Czas oznaczony-

3 lata

Umowa dzierżawy na rzecz wnioskodawcy

Ustala się stawkę czynszu , w stosunku rocznym w wysokości 35,00 zł . W przypadku gdy czynsz dzierżawny zostanie objęty obowiązkiem naliczania podatku Vat  - na podstawie przepisów szczególnych, wydzierżawiający uwzględni ten fakt przy wystawianiu faktury, zwiększając stawkę czynszu o jego wysokość.

Termin wniesienia opłat zostanie określony w umowie.

Stawka czynszu nie podlega aktualizacji. 

 

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 24.01.2019 r. do dnia 14.02.2019 r.
  2. Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 13 albo telefonicznie pod nr (46) 874-80-70 wew. 32 od poniedziałki 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.00-15.00.

 

Rogów, 23 stycznia  2019 r.                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                                                                          Daniel Kołada

Wyświetlono: 174

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry