KOMUNIKAT – NOWE ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

Od 1 stycznia 2019 roku na terenie Gminy Rogów obowiązują nowe zasady segregacji odpadów.

Zmiany wynikają z uregulowań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), które weszło w życie w lipcu 2017 r.

W tym Rozporządzeniu:

Wprowadzono, że selektywne zbieranie odpadów jest obowiązkiem.

Ustalono szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz ustalono kryteria, kiedy ten wymóg uważa się za spełniony.

Ustalono podział odpadów na 5 frakcji:
papier i tekturę,
szkło,
odpady biodegradowalne,
metale i tworzywa sztuczne oraz
pozostałe odpady zmieszane

Ustalono również, że wszystkie 5 frakcji odpadów zbiera się do pojemników o odpowiednich kolorach bądź odpowiednio oznaczonych:

papier i tektura – kolor niebieski,
szkło - kolor zielony,
odpady biodegradowalne - kolor brązowy,
metale i tworzywa sztuczne - kolor żółty,
pozostałe odpady zmieszane - kolor czarny

Wymóg – obowiązek – selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony jeżeli na terenie gminy selektywnie gromadzone frakcje odpadów zbierane są w miejscu ich wytworzenia czyli w gospodarstwach domowych.

Więcej informacji dotyczących sposobu segregacji znajdziecie państwo w naszej ulotce (załącznik po prawej)

Wyświetlono: 1342

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry