Konsultacje w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi

OGŁOSZENIE

Na podstawie zarządzenia Nr 110/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku Wójt Gminy Rogów zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność na terenie Gminy Rogów do konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy w Rogowie w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Rogów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Projekt Uchwały jest dostępny na stronie internetowej www.rogow.eu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rogowie oraz w pok. nr 33 (I piętro).

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 9 - 23 listopada 2018 roku.

Konsultacje zostaną przeprowadzone poprzez:

  1. spotkanie informacyjno - konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych działającymi na terenie Gminy Rogów;

  2. zaproszenie do składania uwag, wniosków oraz propozycji na temat projektu uchwały.

 

Spotkanie w sprawie konsultacji projektu uchwały z przedstawicielami organizacji pozarządowych odbędzie się w Urzędzie Gminy w Rogowie przy ul. Żeromskiego 23 w sali posiedzeń w dniu 23 listopada 2018 r. o godz. 1500.

 

Propozycje i uwagi można składać na formularzu uwag w czasie trwania konsultacji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Urzędu lub poczty elektronicznej sekretariat@rogow.eu, faksem lub osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 33 ( I piętro ), w godzinach pracy urzędu

Wyświetlono: 282

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry