Nauczyciele przedszkola na konferencji w WODN w Łodzi

  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi po raz kolejny zaprosił nauczycielki Gminnego Przedszkola w Rogowie do przedstawienia swoich osiągnięć oraz doświadczeń w sferze wprowadzania na terenie placówki Programu Powszechnej Dwujęzyczności. Na konferencji pt.: „Jak wychować dwujęzyczne dziecko – twórcze i efektywne wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego" nasze przedszkole reprezentowały Małgorzata Gradowska i Paulina Dziuda. Nauczycielki przygotowały prezentację multimedialną obrazującą całokształt działań, podejmowanych przez wszystkie nauczycielki przedszkola, upowszechniających ideę dwujęzyczności wśród dzieci od najmłodszych lat. Szczególne uznanie wśród obecnych zdobył fakt wielokierunkowości podejmowanych działań. Nowatorskim pomysłem naszych nauczycielek okazało się wprowadzenie na terenie placówki napisów dwujęzycznych. Dużym zainteresowanie podczas konferencji cieszyły się również Gazetki Przedszkolaka – Rogowiaka.
  Konferencja była doskonałym miejscem na konstruktywne rozmowy z nauczycielami łódzkich placówek, miejscem owocnej wymiany doświadczeń. Takie spotkanie motywuje nauczycieli do podejmowania kolejnych starań do poszukiwania nowatorskich rozwiązań w edukacji przedszkolnej.
  Na zakończenie przedstawicielki przedszkola w Rogowie odebrały certyfikat za udział w konferencji oraz w projekcie „Uczysz się Ty – uczę się ja” realizowanego w ramach Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci” w roku szkolnym 2017/2018, a także wyróżnienia za udział w Sieci Współpracy i Doskonalenia Nauczycieli Dwujęzyczne Dzieci w zakresie edukacji elementarnej. Tym cenniejsze, iż otrzymane od gościa honorowego konferencji – Clair Selby – autorki tego programu.

M. Gradowska, P. Dziuda

Wyświetlono: 570

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry