Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów

Informacja dotycząca wniosku na projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna 
Działanie IV.3 Ochrona Powietrza – Odnawialne Źródła Energii pn. „Budowa instalacji do produkcji energii i ciepła ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Rogów”.

Informujemy, iż Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 z uwagi na znaczną liczbę wniosków złożonych w czterech innych konkursach, wprowadził zmiany w regulaminie konkursu dotyczącego ochrony powietrza, przesuwając termin oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów 
na 31 sierpnia 2018 r.

Wyświetlono: 563

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry