„Europa w szkole - uczeń w Europie”

logotypy_akcja_aktywizacja_92e4e4fe95jpg [oryginal 1284x129]

Kolejny projekt na jaki Nasza Gmina pozyskała dofinansowanie jest skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej w Rogowie.
Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020. Całkowita wartość projektu wynosi
486 969,96 zł, kwota dofinansowania z Unii Europejskiej to 413 924,46 zł, a z budżetu Państwa 38 957,60 zł.
Projekt pod nazwą „Europa w szkole – uczeń w Europie” realizowany w okresie od 1 sierpnia br.
do 30 czerwca 2019 roku obejmuje 88 uczniów oraz jednego nauczyciela ze szkoły podstawowej w Rogowie. Dzięki uczestnictwu w projekcie nasza placówka została doposażona w sprzęt TIK (technologie informacyjno – komunikacyjne), czyli m.in. w:
- bezpieczną i szybką, bezprzewodową sieć komputerową
(10 nowych punktów dostępowych WiFi);
- nowoczesną i profesjonalną drukarkę 3D;
- komputery przenośne, 26 dla uczniów i 1 dla nauczyciela
-specjalistyczną szafę służącą do ładowania, bezpiecznego przechowywania i przemieszczania wszystkich laptopów między różnymi salami lekcyjnymi;
- serwer NAS - dysk sieciowy do magazynowania danych;
- urządzenie wieofunkcyjne (dukarka, skaner, ksero);
- szerokokątną tablicę multimedialną z projektorem;
- zestaw pilotów do przeprowadzania testów wiedzy.
Pracownia przyrodnicza zyskała nowe narzędzia
do prowadzenia zajęć metodą eksperymentu wraz
z przeszkoleniem nauczyciela, objętego projektem,
do prowadzenia tego typu zajęć. Zakupiono m.in.: zestawy preparatów mikroskopowych, zestawy skał i minerałów, lupy, termometry, barometry, higrometry, deszczomierze, wiatromierze, elektroskopy, mapy, globusy, teleskop, modele szkieletów człowieka, ryb, gadów, płazów, ssaków
i ptaków, podręczniki i wiele innych.
W nowe pomoce dydaktyczne wyposażone zostały również pracownie matematyczna i języka angielskiego.
Głównym celem projektu jest rozwój u uczniów kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, językowych i cyfrowych, niezbędnych na rynku pracy. W ramach projektu organizowane są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów ścisłych oraz rozwijające ich kompetencje cyfrowe.
Gmina Rogów zawarła również umowę z firmą transportową na odwozy uczniów po zajęciach realizowanych w ramach tego projektu.

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Europa w szkole – uczeń w Europie” dla uczennic/uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie „Europa w szkole – uczeń w Europie”

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - aktualizacja

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia w projekcie - aktualizacja - wrzesień 2018

Oświadczenie uczestnika projektu

Powiązane wiadomości:

„Europa w szkole - uczeń w Europie” - komunikat

Wyświetlono: 1603

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry