Powstanie kolejny budynek w technologii pasywnej

Gmina Rogów otrzymała kolejne unijne dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa budynku administracyjnego w Rogowie”. Wniosek złożony został do Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego i zgodnie z warunkami RPO WŁ otrzymał dofinansowanie w wysokości 85 % kosztów kwalifikowalnych netto. Wartość projektu to 2 298 914,19 zł a dofinansowanie wynosi 1 532 709,43 zł. Inwestycja zrealizowana będzie w standardzie  technologii pasywnej (wysoce energooszczędnej) . Budynek zostanie usytuowany na działce, na której posadowiony jest Urząd Gminy. Jego kubatura wyniesie 993,92 m3 a powierzchnia użytkowa 266,70m2. Obiekt stanowić będzie nową siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zlokalizowany zostanie tu również punkt pomocy prawnej dla mieszkańców oraz będzie pełnić inne funkcje wynikające z bieżących i przyszłych potrzeb urzędu. Prace budowlane ruszą jeszcze w tym roku.

Zgodnie z Dyrektywą nr 2010/31/UE, od początku 2021 roku wszystkie oddawane do użytkowania nowo wybudowane obiekty w krajach Unii Europejskiej będą musiały być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Natomiast już od 2019 roku obowiązek minimalizacji zużycia energii dotyczyć będzie nowych budynków użyteczności publicznej oraz będących własnością władz publicznych.

Poniżej wizualizacja obiektu.

Wyświetlono: 788

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry