Budowa Przedszkola Gminnego w Rogowie

28 marca 2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa Gminnego Przedszkola w Rogowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Dofinansowanie projektu pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

27 lipca zostało zakończone postępowanie przetargowe i została podpisana umowa na roboty budowlane. Koszt budowy to 6.642.000,00 zł. Jak informowaliśmy wcześniej Gmina pozyskała na ten cel dofinansowanie z Funduszy Europejskich w kwocie 4.327.834,53 zł. Wykonawcą inwestycji jest Firma Grupa Ekoenergia Sp. z o.o.. Oddanie obiektu do użytku planowane jest na rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.
25 października miała miejsce uroczystość rozpoczęcia budowy nowego budynku Gminnego Przedszkola. Mimo niesprzyjającej aury na plac budowy przybyli zaproszeni goście, kierownictwo wykonawcy, przedszkolaki z nauczycielkami, radni, a także mieszkańcy Rogowa. 
Uroczystość rozpoczął Wójt – Daniel Kołada witając wszystkich obecnych i dziękując za przybycie. Podkreślił doniosłość chwili, przypomniał jak ważnym i potrzebnym obiektem jest przyszłe przedszkole. Następnie głos zabrał Pan Grzegorz Wieczorek – Prezes Zarząd Spółki Grupa Ekoenergia – wykonawcy inwestycji, który przedstawił informacje o zastosowanych rozwiązaniach technicznych przyszłego budynku, powiedział o innowacyjnych rozwiązaniach, które zostaną zastosowane, wyjaśnił pojęcie budownictwa pasywnego. Powiedział także, w jaki sposób budynek będzie ogrzewany i jak duże oszczędności finansowe przyniosą zastosowane rozwiązania, oraz o korzyściach jakie niosą dla środowiska. Następnie Pan Wójt podziękował obecnym: Joannie Skrzydlewskiej – Członkowi Zarządu Województwa Łódzkiego i Dariuszowi Klimczakowi - Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego za przybycie i zaangażowanie związane z tym projektem. Przypomniał, że oboje byli w Rogowie w celu podpisania umowy na dofinansowanie tej inwestycji. Zarówno Pani Skrzydlewska jak i Pan Klimczak podkreślali radość z powodu budowy w Rogowie nowoczesnego, innowacyjnego obiektu, który przez wiele lat ma służyć najmłodszym. Mówili, że dzięki nowemu przedszkolu, dzieci będą mogły rozpoczynać naukę w naprawdę komfortowych warunkach. Następnie został podpisany Akt Erekcyjny Budowy Gminnego Przedszkola w Rogowie. Swoje podpisy złożyli pod nim: Pani Joanna Skrzydlewska, Pan Dariusz Klimczak, Przewodniczący Rady Gminy w Rogowie – Robert Góra, Dyrektor Gminnego Przedszkola w Rogowie – Iwona Felczak oraz Wójt – Daniel Kołada. Po złożeniu podpisów Wójt odczytał akt, a następnie umieścił w „kapsule czasu” ze zdjęciami wykonanymi w trakcie trwania uroczystości. Uczestniczące w tym wydarzeniu dzieci z przedszkola przedstawiły przygotowany ze swoimi opiekunkami specjalnie na tę okoliczność krótki wierszyk. Ważnym punktem uroczystości było umieszczenie na terenie przyszłego przedszkola „kapsuły czasu”. Przygotowany pojemnik został wypełniony zdjęciami, rysunkami dzieci, albumami, książkami, prasą codzienną, generalnie wszystkim, co za 50 lat da obraz naszej Gminy przyszłym pokoleniom. Dzieci przebrane w stroje ekipy budowlanej, wyposażone w kaski ochronne i szpadelki bardzo zaangażowały się w zasypywanie dołu z kapsułą. Miejsce jej zakopania zostało oznaczone ozdobną tablicą. 
Na pamiątkę tej uroczystej chwili, goście wpisywali się do kroniki Przedszkola. Po zakończeniu części oficjalnej Pan Wójt zaprosił wszystkich do świetlicy w OSP na gorącą herbatę i poczęstunek przygotowany przez Panie z KGW z Rogowa i Marianowa Rogowskiego. Już w świetlicy został podpisany protokół przekazania placu budowy wykonawcy. Tak jak pisaliśmy wcześniej Przedszkole powstaje przy ul. Targowej pomiędzy Biurem Powiatowym ARiMR, a OSP w Rogowie. 
Przedszkole jest budowane w technologii pasywnej, czyli o ściśle określonych parametrach, dotyczących zapotrzebowania na energię oraz rozwiązaniach budowlanych i instalacyjnych, w których komfort cieplny uzyskuje się przy sezonowym zużyciu ciepła na ogrzewanie na poziomie 15 kWh/(m2 x rok). Rogowskie przedszkole będzie obiektem o powierzchni niemal 1300 m2, składających się z pomieszczeń rozmieszczonych na jednej kondygnacji (na drugiej kondygnacji znajdą się wyłącznie pomieszczenia serwisowe). 
Zaprojektowany budynek będzie przystosowany dla stu pięćdziesięciu dzieci i składać się będzie z:
6 sal przedszkolnych, sali do zajęć ruchowych, kuchni, pokoju nauczycielskiego, pokoi administracyjnych, sanitariatów, szatni, zaplecza kuchennego i pomieszczenia porządkowego. W tej chwili trwają intensywne prace ziemne na terenie budowy, które obejmują m. in.: montaż gruntowego wymiennika ciepła, kanalizacji sanitarnej, tłuszczowej i podposadzkowej oraz układanie izolacji termicznej.

unialodzkiepolskastopka.png

Wyświetlono: 3933

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry