Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

zgodnie z art. 13a ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 1579)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia roboty budowlane/dostawa/usługa

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia lub procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

w złotych

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w kwartale lub miesiącu

 

1.

 

 

Termomodernizacja budynku oraz modernizacja systemu grzewczego w budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.940.000

styczeń

 

 

2.

 

 

Budowa budynku administracyjnego w Rogowie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.686.000

styczeń

 

 

 

3.

 

 

 

Wyposażenie zautomatyzowanego planetarium oraz pracowni dydaktycznej i przyrodniczej w Szkole Podstawowej              w Rogowie

usługi

przetarg nieograniczony

176.718,00

II kwartał

 

4.

 

 

Dowóz uczniów do i ze szkół na terenie gminy Rogów

usługi

przetarg nieograniczony

130.000

III kwartał

 

 

5

 

 

Wyposażenie Gminnego Przedszkola w Rogowie

usługi

przetarg nieograniczony

200.000

IV kwartał

 

 

6.

 

Przebudowa drogi gminnej nr 121191E położonej w Nowych Wągrach

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

585.541,95

III kwartał

 

 

7.

 

Przebudowa ul. Polnej w Rogowie

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

315.000

III kwartał

 

 

8.

 

Przebudowa boiska sportowego i dwóch placów zabaw

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

190.000

III kwartał

 

 

9

 

 

Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii w Gminie Rogów

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

1.4756.200

IV kwartał

10.

Udzielenie kredytu

usługi

przetarg nieograniczony

255.000

III – IV kwartał

11

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Rogów.

 

usługi

Przetarg nieograniczony

1.100.000

IV kwartał

Wyświetlono: 152

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry