Remont nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowe Wągry

Gmina Rogów w trybie zapytania ofertowego wybrała na wykonanie „Remontu nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Nowe Wągry - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” z Piotrkowa Trybunalskiego.

W dniu 12 października br. została podpisana umowa z w/w wykonawcą, a 19 października  przekazany został firmie ERBEDIM plac budowy.  

Istniejąca wcześniej nawierzchnia z destruktu asfaltowego będąca w złym stanie, wymagała podjęcia przez gminę pilnych działań.

Podejmowane wcześniej próby naprawy ubytków w istniejącej nawierzchni nie przynosiły efektu, konieczne było więc podjęcie decyzji o wyrównaniu i położeniu warstwy asfaltowej. 

Sporządzony projekt robót objął wykonanie:

  • górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm – wyrównanie istniejącej nawierzchni (profilowanie podłoża i wykonanie podbudowy) – 2 392,25 m2,
  • skropienia nawierzchni drogowych  emulsją bitumiczną (oczyszczenie + skropienie) – 2 392,25 m2,
  • nawierzchni mineralno – asfaltowych SMA, warstwa ścieralna, grubość warstwy 6 cm – 2 392,25 m2,
  • przełożenia istniejących zjazdów do posesji – 20,00 m2,
  • mechanicznego plantowania poboczy, grubość ścinania 10 cm – 683,50 m2,
  • górnej podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – pobocza 683,50x0,5x2 – 683,50 m2.

Obecnie trwają prace wykończeniowe polegające na wykonaniu poboczy. Wykonawca całość robót zgodnie z umową powinien zakończyć do 15 listopada br.

Wyświetlono: 143

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry