Przebudowa drogi powiatowej Nr 2934E w miejscowości Popień

Gmina Rogów zakończyła realizację zadania, przebudowy drogi powiatowej w miejscowości Popień. Zadanie to zrealizowane było przy współfinansowaniu z Powiatem Brzezińskim oraz otrzymanym dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych Województwa Łódzkiego. Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.

               W ramach prac wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa o długości 995 metrów, oraz poszerzona do szerokości 5,50 metra. Wykonywane zostały pobocza oraz zjazdy na posesje. Dodatkowo zostało poprawione odwodnienie drogi poprzez wymianę dwóch starych przepustów oraz odtworzenie rowów odwadniających.

               Ogólny koszt inwestycji to 723 000,67 złotych. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 50% kosztów kwalifikowanych tj. 361 500,00 złotych. Pozostała kwota była współfinasowana przez Gminę Rogów i Powiat Brzeziński.

Wyświetlono: 199

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry