ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Wójt Gminy Rogów wyznaczył Koordynatora ds. Dostępności w Urzędzie Gminy w Rogowie oraz Zespół do Spraw Dostępności.

Zarządzeniem Nr 101/2020 Wójta Gminy Rogów w dniu 30 września 2020 r. powołał na Koordynatora ds. Dostępności Jolantę Gabrych-Walczak - Sekretarz Gminy Rogów wraz z Zespołem ds. Dostępności

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku. (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2019 poz. 1696 z późn. zm.))

CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące. Zapewnianie dostępności – czy inaczej udostępnianie – gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, zwiększając rozpoznawalność i aktywność na rynku konsumenckim. Większość rozwiązań technologicznych czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzona była z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, na przykład autobusy niskopodłogowe, przestronne toalety, podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa.

KOGO DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Dostępność dotyczy w szczególności:

osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
osób niewidomych i słabo widzących,
osób głuchych i słabo słyszących,
osób głuchoniewidomych,
osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
osób starszych i osłabionych chorobami,
kobiet w ciąży,
osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),
osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.
Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Rogowie: Jolanta Gabrych-Walczak Sekretarz Gminy Rogów adres: Urząd Gminy w Rogowie; 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23
telefon: 46 874 80 70 wew. 12

Wójt Gminy Rogów wyznaczył Koordynatora ds. Dostępności w Urzędzie Gminy w Rogowie oraz Zespół do Spraw Dostępności.

Zarządzeniem Nr 101/2020 Wójta Gminy Rogów w dniu 30 września 2020 r. powołał na Koordynatora ds. Dostępności Jolantę Gabrych-Walczak - Sekretarz Gminy Rogów wraz z Zespołem ds. Dostępności

Podstawa prawna

Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności wynika z obowiązku nałożonego na wszystkie podmioty publiczne przez ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, która weszła w życie 20 września 2019 roku. (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( Dz.U. z 2019 poz. 1696 z późn. zm.))

CZYM JEST DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące. Zapewnianie dostępności – czy inaczej udostępnianie – gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, zwiększając rozpoznawalność i aktywność na rynku konsumenckim. Większość rozwiązań technologicznych czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzona była z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, na przykład autobusy niskopodłogowe, przestronne toalety, podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa.

KOGO DOTYCZY DOSTĘPNOŚĆ?

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak jest dostrzegany głównie przez osoby o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Dostępność dotyczy w szczególności:

· osób na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,

· osób niewidomych i słabo widzących,

· osób głuchych i słabo słyszących,

· osób głuchoniewidomych,

· osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,

· osób starszych i osłabionych chorobami,

· kobiet w ciąży,

· osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,

· osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),

· osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci),

· osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem, towarem.

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy w Rogowie: Jolanta Gabrych-Walczak Sekretarz Gminy Rogów adres: Urząd Gminy w Rogowie; 95-063 Rogów, ul. Żeromskiego 23
telefon: 46 874 80 70 wew. 12

 

Wyświetlono: 148

Drukuj Pobierz PDF

Załączniki

Podobne artykuły

Powrót do góry