Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

        Rogów, dn. 20.07.2020r.

                                                           

WYKAZ

Wójt Gminy Rogów działając na podstawie  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do oddania w użyczenie:

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

KW

 

  Numer działki 

 

 

Pow.

w m²/ha

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Termin trwania umowy

Forma przekazania

 

1.

Obręb:

Wągry Nowe

Miejscowość : Nowe Wągry

Gmina:

Rogów

LD1B/00034508/1

 

Działka nr 201/8             

 

0,3355 ha

 Przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: tereny usługowe – usługi komercyjne (z dopuszczeniem usług publicznych i społecznych) oraz w niewielkiej części pod poszerzenie drogi zbiorczej

 Sposób zagospodarowania:

pod działalność Koła Gospodyń Wiejskich

Nieruchomość zabudowana

Czas oznaczony

-

10 lat

Umowa użyczenia na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Wągrach

 

  1. 21.07.2020r. do dnia 11.07.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów oraz umieszczeniu na stronach internetowych Urzędu:  bip.rogow.eu oraz rogow.eu. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  2. Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 13, mailowo: inwestycje@rogow.eu,   telefonicznie pod nr (46) 874-80-70 wew. 32 w  poniedziałki  godz.: 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. : 7.00-15.00.                            

 

Wójt Gminy

Daniel Kołada

Wyświetlono: 197

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry