Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

          

Rogów, dn. 20.07.2020r.

     

WYKAZ

 Wójt Gminy Rogów działając na podstawie  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm. ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia:

 

 

Lp.

 

Położenie nieruchomości

 

KW

 

  Numer działki 

 

 

Pow.

w m²/ha

 

Przeznaczenie nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Forma przekazania i termin trwania umowy

Kwota czynszu dzierżawnego/ zasady aktualizacji

 

1.

Obręb:

Mroga Dolna

Miejscowość : Mroga Dolna

Gmina:

Rogów

LD1B/00021039/8

 

Działka nr 119             

 

3,54 ha

Dla nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego. Zagospodarowanie nieruchomości: cele rolne

Nieruchomość użytkowana rolniczo

Umowa dzierżawy na okres 5 lat

      

Ustala się stawkę czynszu, w stosunku rocznym w wysokości 200, 00 zł

W przypadku gdy czynsz dzierżawny zostanie objęty obowiązkiem naliczania podatku VAT  - na podstawie przepisów szczególnych, wydzierżawiający uwzględni ten fakt przy wystawianiu faktury, zwiększając stawkę czynszu o jego wysokość.

Termin wniesienia opłat zostanie określony w umowie.

Stawka czynszu nie podlega aktualizacji.

   

 

  1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 21.07.2020r. do dnia 11.08.2020 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Rogów, ul. Żeromskiego 23, 95-063 Rogów oraz umieszczeniu na stronach internetowych Urzędu:  bip.rogow.eu oraz rogow.eu. Informacja o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.
  2. Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Rogów, Żeromskiego 23, pokój nr 13, mailowo: inwestycje@rogow.eu,   telefonicznie pod nr (46) 874-80-70 wew. 32 w  poniedziałki  godz.: 8.00-16.00, od wtorku do piątku w godz. : 7.00-15.00.                            

 

Wójt Gminy

Daniel Kołada

 

Wyświetlono: 205

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry