"Zdalna Szkoła"

   Gmina Rogów zrealizowała projekt ogłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach projekt grantowy pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
   Gmina Rogów została zakwalifikowana do III kategorii w której wysokość dofinansowania wynosiła 60.000 zł. Dzięki temu złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu 41 komputerów wraz z oprogramowaniem, z przeznaczeniem na wyposażenie nauczycieli dwóch szkół: Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rogowie i Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Przyłęku Dużym na łączną kwotę 59.881,73 zł. Realizacja projektu wpłynie na poprawę jakości zdalnej nauki, zwłaszcza realizowanej w trakcie zamknięcia placówek dla uczniów ze względu na pandemię koronawirusa COVID-19.

baner.jpg

Wyświetlono: 109

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry