Przedszkole - ważne ogłoszenia

SZANOWNI PAŃSTWO

W dniach 22.06.2020 r. (poniedziałek) 23.06.2020 r. (wtorek)
i 24.06.2020 r. (środa) w godzinach od 15:00 do 17:00 zapraszamy Państwa do Gminnego Przedszkola w Rogowie w celu wypełnienia

„Informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez Gminne Przedszkole w Rogowie na rok szkolny 2020/2021”.

Przypominamy ,że powyższy dokument jest niezbędny do potwierdzenia przez Państwa deklaracji złożonej podczas rekrutacji na nowy rok szkolny.

Powyższą informację wypełnić muszą wszyscy rodzice, zarówno nowoprzyjętych dzieci jak i tych które będą kontynuowały naukę w naszej placówce.

Przypominamy o konieczności podania Numeru PESEL dziecka w powyższym dokumencie.

Podpisywanie informacji odbędzie się w obowiązującym rygorze sanitarnym.

(OBOWIĄZKOWE MASECZKI).

W celu podpisania dokumentów Rodzic(Opiekun) wchodzi na teren przedszkola wejściem głównym ( od strony ul. Targowej 3). Po wypełnieniu dokumentów opuszcza budynek wyjściem przez taras ogrodu .

Prosimy zachować odległość.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI 6 LETNICH ODCHODZĄCYCH DO SZKOŁY

W wyżej wymienionych dniach prosimy o kontakt z wychowawcami grupy V i VI w celu odebrania rzeczy dzieci oraz zwrotu częściowych wpłat na Radę Rodziców

Jednocześnie prosimy rodziców dzieci 6 letnich o zwrot chipów przedszkolnych.

SZANOWNI RODZICE

W związku z nietypową sytuacją jaka ma miejsce w tym roku szkolnym ,
po uzgodnieniu z Radą Rodziców informujemy ze tradycyjna uroczystość zakończenia roku szkolnego zostaje przełożona na wrzesień. O terminie zostaną Państwo powiadomieni na stronie internetowej przedszkola.
Dzieci odchodzące do szkoły podczas tego spotkania otrzymają pamiątkowe dyplomy i prezenty na zakończenie edukacji przedszkolnej.


 Dyrektor Gminnego Przedszkola
w Rogowie

Iwona Felczak


Wyświetlono: 199

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry