Komunikat Wójta Gminy Rogów z dnia 6 maja 2020 r. dot. otwarcia przedszkola i oddziału przedszkolnego

Szanowni Mieszkańcy,

uprzejmie informuję, że Gminne Przedszkole w Rogowie i oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Marszałka Piłsudskiego w Rogowie – Filia w Wągrach, dla których Gmina Rogów jest organem prowadzącym, nie zostaną otwarte od 6 maja b.r.

Powyższa decyzja jest wynikiem rozeznania, jakie przeprowadzili nauczyciele tych placówek wśród rodziców uczęszczających do nich dzieci, a także brakiem możliwości zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom, rodzicom i pracownikom.

Wytyczne przedstawione przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego są w praktyce bardzo trudne do zrealizowania.

Dyrektorzy kontynuują niezbędne działania w celu przygotowania placówek do ewentualnego otwarcia.

W przypadku zmiany decyzji, Gmina Rogów niezwłocznie poda ją do publicznej wiadomości, zaś rodzice zostaną poinformowani bezpośrednio przez pracowników placówek.

 

                                                                                                       Wójt Gminy Rogów

                                                                                                           Daniel Kołada

Wyświetlono: 244

Drukuj Pobierz PDF

Podobne artykuły

Powrót do góry