Stanowiska

  • Wójt Gminy Rogów

    Daniel Kołada

  • Sekretarz Gminy Rogów

    Jolanta Gabrych-Walczak

  • Skarbnik Gminy Rogów

    Agnieszka Lewandowska

Urząd Gminy w Rogowie

Realizacja: IDcom-web.pl