Remont drogi powiatowej Nr 2940E w miejscowości Józefów

Gmina Rogów zrealizowała kolejne zadanie przy współfinansowaniu z Powiatem Brzezińskim oraz otrzymanym dofinansowaniem ze środków budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Wykonawcą prac była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o. o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie prac związanych z remontem drogi nastąpiło 1 września. W ramach prac została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa na długości 750,50 m. Stara, będąca w złym stanie jezdnia została poszerzona do szerokości 5,50 m. Zostały wykonane pobocza oraz zjazdy na posesje. Dodatkowo udało się poprawić odwodnienie poprzez wymianę starych przepustów oraz odtworzenie na części odcinka rowów odwadniających. Ogólny koszt inwestycji to 399 969,96 złotych, z czego przyznane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego dofinansowanie wynosiło 217 150,00 złotych. Pozostała kwota została podzielona pomiędzy Gminę Rogów i Powiat Brzeziński.
Powrót do góry