Umowa na gazyfikację Gminy podpisana

W dniu 27 marca 2018 r. w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa w Łodzi podpisane zostały dwie umowy dzięki którym gazyfikacja Rogowa nabrała realnych kształtów i weszła w fazę realizacji. Pierwsza z podpisanych umów dotyczy budowy na działce stanowiącej własność Gminy Rogów o nr 21/4 usytuowanej w pobliżu wiaduktu na DK 72 stacji gazowych: SR LNG, SRP. Druga umowa dotyczy realizacji ok 6 km dystrybucyjnej sieci gazowej w m. Rogów na działkach nr 21/4, nr 22/1 oraz w ulicach: Południowa, 3 Maja, Chopina, Moniuszki, Poprzeczna, Żeromskiego, Zakątna, Cegielnia, Słoneczna, Wschodnia, Wojska Polskiego Słowackiego, Krakowska, Mickiewicza, Strażacka Akademicka, Kwiatowa i m. Józefów działka nr 166/18. Zadanie jest realizowane w formule projektuj i buduj, zakończy się 2019 roku. Stronami umów są: Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi jako inwestor, Gascontrol Polska Sp. z.o.o. i Dom System sp. z o.o. jako wykonawcy. Gmina Rogów składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Oddziału Zakładu Gazowniczego w Łodzi Pani Emilii Banaszczyk i Panu Arkadiuszowi Klinkiewiczowi za zaangażowanie w realizacje strategicznej inwestycji dla naszej społeczności.
Powrót do góry