Zezwolenie na lokalizację urządzenia

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie

Sekretariat urzędu, pokój nr 20 (I Piętro) lub pokój nr 14 (parter)

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Ziółkowski

Kontakt: 46 874 80 70 wew. 30

Powrót do góry