Umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Wymagane dokumenty:

Wniosek o umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie

Sekretariat urzędu, pokój nr 20 (I piętro) lub pokój nr 14 (parter)

Opłaty:

Opłata roczna

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Tomasz Ziółkowski

Kontakt: 46 874 80 70 wew. 30

Powrót do góry