Szacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

Wymagane dokumenty:

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Zakończył się nabór wniosków o oszacowanie szkód.

Komisja przeprowadziła oględziny w dniach 17-18 lipca.
W związku z powyższym informujemy rolników, że można dokonywać już zbioru plonów. 

 

Wójt Gminy Rogów informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w okresie kwiecień – maj 2019 r. które spowodowały obniżenie plonów w zbożach

Wniosek należy złożyć wraz z niezbędnym załącznikiem: wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2019 złożonym do ARiMR do dnia 12 lipca 2019 r.

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Rogowie pokój nr 26 i nr 12.

Szacowania upraw można dokonywać wyłącznie na działkach 1 i 2 kategorii, zgodnie z mapą kategorii glebowych pod względem podatności gleb na suszę.

Mapa dostępna na stronie http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, pokój nr 26 i nr 12

Powrót do góry