Szacowanie szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Wymagane dokumenty:

Wójt Gminy Rogów informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły na terenie naszej gminy
tj. przymrozki wiosenne
i gradobicie.


Do składanego wniosku należy załączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności na rok 2020 celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego. Wniosek można uzyskać w ARiMR.


W oświadczeniu nr 1 o strukturze upraw należy wpisać powierzchnię WSZYSTKICH działek (nawet tych na których nie wystąpiła szkoda) zgodnie z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok (całkowita powierzchnia upraw wpisana w oświadczeniu musi być zgodna z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie).

W przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć także zaświadczenie o ilości zwierząt (oświadczenie nr 2).

Każde gospodarstwo, w którym wystąpiły szkody będzie rozpatrywane indywidualnie pod względem gatunku uszkodzonych upraw.


Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny jest do pobrania poniżej, lub w wersji papierowej w urzędzie gminy.


Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia 25 czerwca 2020 r.

Powrót do góry