Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych

Wymagane dokumenty:

Wójt Gminy Rogów informuje o możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy w okresie maj – czerwiec 2018 r. która spowodowała obniżenie plonów w uprawach (zboża jare, zboża ozime, krzewy owocowe, rośliny strączkowe, warzywa gruntowe).  

Wniosek należy złożyć wraz z niezbędnym załącznikiem: wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2018 złożonym do ARiMR.

Każde gospodarstwo, w którym wystąpiła susza zainteresowane zgłoszeniem klęski będzie rozpatrywane indywidualnie pod względem gatunku uszkodzonych upraw i klas bonitacyjnych gleby, na których te uprawy się znajdują, zgodnie z kolejnymi raportami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG 

Wzór wniosku o oszacowanie szkód wraz z załącznikami dostępny poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Rogowie pokój nr 12.

UWAGA! Komisja będzie szacować szkody w uprawach, które nie zostały jeszcze zebrane.


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie, pokój nr 12

Powrót do góry