Dofinansowanie kosztów usuwania azbestu

Wymagane dokumenty:

Wniosek o sfinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Rogów (do pobrania poniżej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy – pokój nr 20 (I piętro)

Termin i sposób załatwienia:

Wnioski mogą składać wszyscy mieszkańcy zainteresowani dofinansowaniem na utylizację pokryć zawierających azbest. 

Informujemy, że prace polegające na demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest mogą być dofinansowane w wysokości 100% kosztów.

Właściciel obiektu będzie ponosił koszty nowego pokrycia dachu.

Mieszkańcy, którzy będą chcieli skorzystać z demontażu azbestu zobowiązani są dołączyć do wniosku zgłoszenie wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę, potwierdzone przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach.

 

Powrót do góry