Gospodarka odpadami

Wymagane dokumenty:

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (do pobrania poniżej).

Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na danej nieruchomości lub w przypadku zmiany dotychczasowej liczby mieszkańców.
O zmianach liczby mieszkańców, mających wpływ na wysokość opłaty - należy informować na bieżąco poprzez złożenie korekty pierwszej lub kolejnych deklaracji.  

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie 
Sekrateriat Urzędu - pokój nr 20 (I piętro)
Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego - pokój nr 26 (I piętro) lub pokój nr 12 (parter) 

Opłaty:

Stawka opłaty za osobę określona w uchwale Rady Gminy w Rogowie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

1. Opłata za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosi 15,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca
2. Opłata za odpady gromadzone w sposób nieselektywny wynosi 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca

Miesięczna kwota opłaty ustalana jest na podstawie delkarowanej liczby zamieszkałych osób i stawki opłaty. 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty od jednego domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe jedynie przez część roku określona w uchwale Rady Gminy w Rogowie w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty:

1. Opłata za odpady gromadzone w sposób selektywny wynosi 113,40 zł rocznie
2. Opłata za odpady gromadzone w sposób nieselektywny wynosi 198,00 zł rocznie

Inne informacje:

Osoby odpowiedzialne:
Paulina Kowalczyk - pokój nr 12 (parter)
Grzegorz Strożek - pokój nr 26 (I piętro)
Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31 lub 20

Powrót do góry