Działalność gospodarcza

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wpis / zmianę / zawieszenie / wznowienie / wykreślenie wpisu z ewidencji działalności gospodarczej (wniosek do pobrania poniżej)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Rogowie
Pokój nr 12 (parter)

Opłaty:

Wolne od opłat

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Inne informacje:

Osoba odpowiedzialna: Paulina Kowalczyk
Kontakt: 46 874 80 70 wew. 31

Załączniki:
Powrót do góry